H    H  M     M   OOOO   ZZZZZ
H    H  MM   MM  O    O     Z
HHHHHH  M M M M  O    O    Z
H    H  M  M  M  O    O   Z
H    H  M     M   OOOO   ZZZZZ


BOSQUE ESTROBOSCÓPICO


Equipo: HMOZ + BONDI
Cliente: Lucero
Ubicación: Teatro Solís, Montevideo, Uruguay.
Evento: V edición Premios Nova, ANII
Música: Luciano Supervielle